Документ 2308-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 11.01.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.02.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 240
Кримінального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.145 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У абзаці першому частини першої статті 240 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ) слова "крім загальнопоширених"
замінити словами "загальнодержавного значення".
2. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2005 року
N 2308-IVвверх