Документ 2300-VI, первая редакция — Принятие от 01.06.2010
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення митного оформлення транзитних вантажів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 30, ст.400 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 6 Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446;
2004 р., N 14, ст. 193, N 36, ст. 428; 2007 р., N 31, ст. 403;
2009 р., N 39, ст. 551) після частини четвертої доповнити двома
новими частинами такого змісту:
"Декларування транзитних вантажів, що переміщуються морським
і річковим транспортом, відповідно до вимог законодавства України
здійснюється за поданням митним органам коносамента (BILL of
Lading) та вантажної митної декларації.
На товари (крім підакцизних), що переміщуються транзитом
морським і річковим транспортом у контейнерах та під час
зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони
митного контролю морського порту, вантажна митна декларація не
подається".
У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно
частинами сьомою і восьмою.
2. У Митному кодексі України ( 92-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):
1) статтю 72 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Митне оформлення товарів у режимі транзиту, що переміщуються
авіаційним транспортом у межах одного пункту пропуску, та митне
оформлення товарів у режимі транзиту, що переміщуються морським і
річковим транспортом у контейнерах та під час зберігання
залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного
контролю морського порту, здійснюються з урахуванням вимог Закону
України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 );
2) статтю 161 доповнити частиною другою такого змісту:
"До товарів (крім підакцизних), що переміщуються транзитом
морським і річковим транспортом у контейнерах та під час
зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони
митного контролю морського порту, заходи гарантування доставки не
застосовуються".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 червня 2010 року
N 2300-VIвверх