Документ 230-2015-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.03.2018, основание - 704-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2015 р. № 230
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018}

Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3148; 2010 р., № 9, ст. 454; 2011 р., № 67, ст. 2578, № 93, ст. 3375; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2015 р. № 230

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294

1. У додатку 8:

1) назву додатка після слів “ліцеїстів військових ліцеїв” доповнити словами “, ліцеїв цивільного захисту”;

2) у графі “Категорія курсантів (ліцеїстів)” слово “піклування:” замінити словами “піклування, а також осіб з їх числа”, а після слів “військових ліцеїв” доповнити словами “, ліцеїв цивільного захисту”.

2. Додаток 16 викласти в такій редакції:


“Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2015 р. № 230)

СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту за основними типовими посадами

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

апарат

підрозділи

Директор департаменту

2000-2140


Начальник самостійного управління

1800-1900


Начальник самостійного відділу

1700-1800


Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління

1500-1600


Завідувач самостійного сектору

1350-1400


Завідувач сектору, начальник служби, начальник чергової зміни

1250-1350


Начальник спеціального авіаційного загону


1250-1350

Начальник загону центрального підпорядкування


1150-1250

Головний: фахівець, інспектор

1150-1200


Начальник загону, підпорядкованого територіальному органу


1100-1200

Провідний: фахівець, інспектор

1050-1150


Начальник самостійної частини


950-1000

Начальник групи


900-950

Начальник: відділення, варти


750-900

Старший інспектор

900-950


Інспектор

750-850”.
вверх