Документ 23-VII, действует, текущая редакция — Принятие от 11.01.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.02.2013. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приєднання України до Конвенції про статус апатридів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 10, ст.101)

Верховна Рада України постановляє:

Приєднатися до Конвенції про статус апатридів, учиненої 28 вересня 1954 року в м. Нью-Йорку, яка набирає чинності для України на дев’яностий день з дня депонування Україною її акта про приєднання (додається).

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
11 січня 2013 року
№ 23-VII
вверх