Документ 2294-99-п, текущая редакция — Редакция от 21.09.2018, основание - 737-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 грудня 1999 р. N 2294
Київ
Про упорядкування робіт з виявлення,
знешкодження та знищення вибухонебезпечних
предметів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 776 ( 776-2005-п ) від 18.08.2005
N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006
N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012
N 737 ( 737-2018-п ) від 12.09.2018 }

{ У тексті Постанови слова "після Другої світової та інших
війн" замінено словами "після війн, сучасних боєприпасів
та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що
використовуються у терористичних цілях)" згідно з
Постановою КМ N 776 ( 776-2005-п ) від 18.08.2005 }
{ У тексті Постанови слова "Міністерство з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи" і "Міністерство транспорту та
зв’язку" у всіх відмінках замінено відповідно словами
"Міністерство надзвичайних ситуацій" і "Міністерство
інфраструктури" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

З метою упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та
знищення вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території
України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів
(крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних
цілях), Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству надзвичайних ситуацій забезпечити з 1 вересня
2005 р. виконання підрозділами Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту функцій з проведення піротехнічних робіт,
пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що
залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів
та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що
використовуються у терористичних цілях), у місцевостях, де
відсутні відповідні підрозділи Збройних Сил, а з 1 січня 2006 р. -
у повному обсязі, за винятком територій, які надані для розміщення
і постійної діяльності військових частин, установ, військових
навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил,
інших військових формувань.
Забезпечити виконання підрозділами Державної спеціальної
служби транспорту функцій, пов'язаних з проведенням розмінування
(виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів
на об'єктах транспортної системи (крім вибухових пристроїв, що
використовуються у терористичних цілях), із залученням у разі
потреби підрозділів Збройних Сил і Міністерства надзвичайних
ситуацій. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 737 ( 737-2018-п ) від 12.09.2018 } { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 776 ( 776-2005-п ) від
18.08.2005 }
2. Адміністрації Державної прикордонної служби сприяти
підрозділам Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у
роботі, спрямованій на знищення виявлених у внутрішніх водах
України на р. Дунаї якірних і протидесантних річкових і морських
мін. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 776 ( 776-2005-п ) від
18.08.2005 }
3. Міністерству надзвичайних ситуацій разом з Міністерством
оборони і Адміністрацією Державної прикордонної служби розробити і
затвердити до 1 липня 2007 р. порядок взаємодії під час виконання
робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних
предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних
боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що
використовуються у терористичних цілях). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 1658 ( 1658-2006-п ) від
29.11.2006, N 737 ( 737-2018-п ) від 12.09.2018 }
4. Фінансування витрат, пов'язаних з виявленням,
знешкодженням та знищенням вибухонебезпечних предметів,
здійснювати за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному
бюджеті на утримання Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту, Державної спеціальної служби транспорту та військових
формувань. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }
Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони і
Адміністрації Державної прикордонної служби під час формування
проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати
видатки на проведення робіт з виявлення, знешкодження та знищення
вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України
після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім
вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях).
{ Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006, N 737 ( 737-2018-п ) від
12.09.2018 } { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003; в редакції Постанови КМ N 776
( 776-2005-п ) від 18.08.2005 }

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33вверх