Документ 2290-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 01.06.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.06.2010. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни
до пункту 1 розділу II "Прикінцеві
положення" Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо збереження родючості ґрунтів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 34, ст.480 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
збереження родючості ґрунтів" ( 1443-17 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2009 р., N 47-48, ст. 719) доповнити словами "крім
пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня
2012 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 червня 2010 року
N 2290-VIвверх