Документ 2290-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 23.12.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.01.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 4
Закону України "Про відходи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.140 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 4 Закону України "Про відходи"
( 187/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37,
ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214) викласти в такій редакції:
"Особливості регулювання відносин щодо поводження з
невловлюваними газоподібними речовинами, що викидаються
безпосередньо у повітря, речовинами, що скидаються із стічними
водами у водні об'єкти (крім тих, які акумулюються і підлягають
вивезенню у спеціально відведені місця складування),
радіоактивними відходами і речовинами, забрудненими ними,
розкривними породами гірничодобувних підприємств, які за
технологією зворотного відвалоутворення використовуються для
закладення виробленого простору, металобрухтом, включаючи побічні
продукти від виробництва та обробки чорних і кольорових металів та
їх сплавів (шлаки, шлами та інше), а також вторинними
матеріальними чи енергетичними ресурсами та іншими відходами
визначаються відповідними законами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 2004 року
N 2290-IVвверх