Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів
Постановление Кабинета Министров Украины от 05.04.1994228
Документ 228-94-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 10.03.2016, основание - 147-2016-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 1994 р. N 228
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 147 ( 147-2016-п ) від 02.03.2016 }
 
Про порядок створення, реорганізації і
ліквідації навчально-виховних закладів
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 316 ( 316-94-п ) від 17.05.94 N 200 ( 200-96-п ) від 12.02.96 )

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, що додається.
 
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 316 ( 316-94-п ) від 17.05.94 )
 
     3. Навчально-виховні заклади незалежно від їх належності можуть розпочинати діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, лише після отримання спеціальних дозволів (ліцензій).
     При цьому навчально-виховні заклади, незалежно від форми власності, створені до прийняття цієї постанови, можуть здійснювати діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, без отримання спеціальних дозволів (ліцензій) до 1 липня 1995 року.
 
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 316 ( 316-94-п ) від 17.05.94 )
 
     5. Навчально-виховні заклади, які отримали спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, включаються до Державного реєстру навчально-виховних закладів України. Положення про Державний реєстр навчально-виховних закладів України затверджується Міністерством освіти.
 
     6. Засновникам, Міністерству освіти, Уряду Криму, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити в зазначений у пункті 3 цієї постанови термін ліцензування діючих навчально-виховних закладів, що здійснюють діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації.
 
     7. Запровадження у вищих та професійних навчально-виховних закладах нових напрямів підготовки (спеціальностей) погоджується з місцевими органами державної виконавчої влади і здійснюється після відповідного їх ліцензування Міністерством освіти.
 
     8. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 Положення про професійний навчально-виховний заклад України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 715 ( 715-93-п ).

 
       Виконуючий обов'язки 
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
     Інд.28

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 228
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення, реорганізації і
ліквідації навчально-виховних закладів

 
     1. Це Положення відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (стаття 16) визначає порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів усіх типів незалежно від їхнього статусу та належності.
 
     2. Навчально-виховні заклади створюються відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них і за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів та статутного фонду (що може включати вартість майна та власні кошти) у розмірі не нижче розрахованої вартості навчання слухачів, кількість яких зумовлена обсягом прийому, що заявляється. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 200 ( 200-96-п ) від 12.02.96 )
     Засновниками навчально-виховних закладів можуть виступати державні органи, кооперативні, громадські організації, підприємства та установи, приватні особи.
 
     3. Рішення про створення навчально-виховних закладів, заснованих на загальнодержавній власності, приймається:
     вищих навчальних закладів третього й четвертого рівнів акредитації - Кабінетом Міністрів України.
     Пропозиції про створення зазначених навчально-виховних закладів вносяться до Кабінету Міністрів України після погодження з Міністерством освіти, Міністерством економіки і Міністерством фінансів за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів;
     вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації - Міністерством освіти за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки; іншими міністерствами, відомствами за погодженням з Міністерством освіти, Міністерством фінансів та Міністерством економіки; ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 200 ( 200-96-п ) від 12.02.96 )
     професійно-технічних закладів освіти - Міносвіти за поданням місцевих органів державної виконавчої влади, міністерств і відомств, корпорацій, об'єднань тощо. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 200 ( 200-96-п ) від 12.02.96 )
     Зазначені рішення приймаються після попереднього розгляду цих питань Віце-прем'єр-міністром України та за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів.
 
     4. Рішення про створення навчально-виховних закладів, заснованих на комунальній власності, приймаються:
     вищих навчальних закладів першого й другого рівнів акредитації, професійно-технічних закладів освіти, навчально-виховних закладів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, - Урядом Криму, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів після погодження з Міністерством освіти і відповідними галузевими міністерствами, відомствами; ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 200 ( 200-96-п ) від 12.02.96 )
     ліцеїв, гімназій та інших спеціалізованих загальноосвітніх навчально-виховних закладів - виконавчими комітетами міських (міст без районного поділу), районних у містах Рад народних депутатів або районними, районними міст Києва і Севастополя державними адміністраціями за погодженням відповідно з органами управління освітою Уряду Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
     інших типів навчально-виховних закладів - виконавчими комітетами міських (міст без районного поділу), районних у містах Рад народних депутатів або районними, районними міст Києва і Севастополя державними адміністраціями.
 
     5. Рішення про створення навчально-виховних закладів, заснованих на інших формах власності, приймається засновником (засновниками) за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів.
 
     6. Відкриття філій та інших відокремлених підрозділів навчально-виховних закладів провадиться у порядку, встановленому для створення навчально-виховних закладів.
 
     7. Реорганізація навчально-виховних закладів здійснюється відповідно до порядку, визначеного цим Положенням щодо створення відповідних навчально-виховних закладів.
 
     8. Ліквідація навчально-виховних закладів провадиться засновниками або органами, за рішенням яких їх створено, в порядку, встановленому чинним законодавством.
 
     9. Навчально-виховний заклад вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення відповідних змін до Державного реєстру навчально-виховних закладів України.
 
     10. При реорганізації чи ліквідації навчально-виховного закладу його працівникам і особам, які навчаються в ньому, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.
 
     11. Інформація про створення, реорганізацію і ліквідацію навчально-виховних закладів подається в десятиденний термін до органів державної статистики.вверх