Документ 2276-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 21.12.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.01.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 153
Кримінального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.134 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший частини третьої статті 153 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 25-26, ст. 131) після слова "малолітнього" доповнити
словом "або".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 грудня 2004 року
N 2276-IVвверх