Документ 2267-IV, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.07.2015, основание - 1697-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР,
2015, N 2-3, ст.12 }
Про внесення зміни до статті 36-1 Закону України
"Про прокуратуру"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.132 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 36-1 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53,
ст. 793; 2001 р., N 44, ст. 233) після слів "чи матеріальний стан"
доповнити словами "похилий вік".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 грудня 2004 року
N 2267-IVвверх