Документ 2264-IV, первая редакция — Принятие от 16.12.2004
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.122 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189):
 
     1) у підпункті "а" пункту 12 статті 87 слово "параолімпійських" замінити словом "паралімпійських";
 
     2) у підпункті "б" пункту 6 статті 90 слово "параолімпійського" замінити словом "паралімпійського".
 
     2. У Законі України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80):
 
     1) у частині четвертій статті 13 слово "Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських";
 
     2) у частині п'ятій статті 35 слово "Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських".
 
     3. У Законі України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 43, ст. 37; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) у пунктах 5.8, 5.9, 5.10 статті 5 слова "параолімпійський" і "Параолімпійський" в усіх відмінках і числах замінити словами "паралімпійський" та "Паралімпійський" у відповідному відмінку і числі.
 
     4. У пункті 3 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293) слово "Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських".
 
     5. У назві та тексті Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" ( 1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 37, ст. 308; 2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "параолімпійський" і "Параолімпійський" у всіх відмінках і числах замінити словами "паралімпійський" та "Паралімпійський" у відповідних відмінках і числах.
 
     6. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 89):
 
     1) у пункті 31 статті 80 слова "параолімпійського" і "параолімпійських" замінити відповідно словами "паралімпійського" та "паралімпійських";
 
     2) в абзаці третьому статті 33 слово "Параолімпійських" замінити відповідно словом "Паралімпійських";
 
     3) у додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ):
 
     у видатках за кодом 5423030 0810 "Підготовка і участь національних збірних команд в Параолімпійських і Дефлімпійських іграх" слово "Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських";
 
     у видатках за кодом 5423040 0810 "Фінансова підтримка параолімпійського руху в Україні" слово "параолімпійського" замінити словом "паралімпійського".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення законодавчих та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2264-IVвверх