Document 2264-IV, first version — Adoption on December 16, 2004
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.122 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189):
1) у підпункті "а" пункту 12 статті 87 слово
"параолімпійських" замінити словом "паралімпійських";
2) у підпункті "б" пункту 6 статті 90 слово
"параолімпійського" замінити словом "паралімпійського".
2. У Законі України "Про фізичну культуру і спорт"
( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14,
ст. 80):
1) у частині четвертій статті 13 слово "Параолімпійських"
замінити словом "Паралімпійських";
2) у частині п'ятій статті 35 слово "Параолімпійських"
замінити словом "Паралімпійських".
3. У Законі України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156; 2000 р., N 43, ст. 37; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) у пунктах 5.8, 5.9,
5.10 статті 5 слова "параолімпійський" і "Параолімпійський" в усіх
відмінках і числах замінити словами "паралімпійський" та
"Паралімпійський" у відповідному відмінку і числі.
4. У пункті 3 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293) слово
"Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських".
5. У назві та тексті Закону України "Про підтримку
олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в
Україні" ( 1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86,
N 37, ст. 308; 2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "параолімпійський"
і "Параолімпійський" у всіх відмінках і числах замінити словами
"паралімпійський" та "Паралімпійський" у відповідних відмінках і
числах.
6. У Законі України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 89):
1) у пункті 31 статті 80 слова "параолімпійського" і
"параолімпійських" замінити відповідно словами "паралімпійського"
та "паралімпійських";
2) в абзаці третьому статті 33 слово "Параолімпійських"
замінити відповідно словом "Паралімпійських";
3) у додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ):
у видатках за кодом 5423030 0810 "Підготовка і участь
національних збірних команд в Параолімпійських і Дефлімпійських
іграх" слово "Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських";
у видатках за кодом 5423040 0810 "Фінансова підтримка
параолімпійського руху в Україні" слово "параолімпійського"
замінити словом "паралімпійського".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення
законодавчих та інших нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2264-IVon top