Документ 2262-VI, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення змін до
Кримінально-процесуального кодексу України
щодо приведення підслідності
у відповідність із компетенцією правоохоронних органів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 28, ст.355 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни:
у частині другій цифри "265-1" виключити, а після цифр "293"
доповнити цифрами "294";
частину третю після цифр "261" доповнити цифрами "265-1", а
цифри "294" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 травня 2010 року
N 2262-VIвверх