Документ 2242-III, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 08.01.2004, основание - 1377-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 )
Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 11, ст.55 )

Цей Закон спрямований на забезпечення реалізації вимог статей
13 та 14 Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо гарантій прав
власності на землю.
Стаття 1. Установити, що до врегулювання порядку реалізації
прав громадян і юридичних осіб на земельну частку (пай) Земельним
кодексом України ( 561-12 ) власники земельних часток (паїв)
тимчасово не можуть укладати угоди щодо купівлі-продажу, дарування
земельної частки (паю) або іншим способом відчужувати зазначені
частки (паї), крім передачі їх у спадщину та при викупі земельних
ділянок для державних і громадських потреб.
Стаття 2. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 2001 року
N 2242-IIIвверх