Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р. N 859
Постановление Кабинета Министров Украины от 09.03.2011224
Документ 224-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 09.03.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.03.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 березня 2011 р. N 224
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 1997 р. N 859

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня
1997 р. N 859 ( 859-97-п ) "Про затвердження переліку спеціальних
продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів
до продукції власного виробництва" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 33, с. 20; 1998 р., N 23, ст. 841; 1999 р., N 37,
ст. 1863; 2007 р., N 60, ст. 2386) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. N 224
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 1997 р. N 859
( 859-97-п )

1. У постанові ( 859-97-п ):
1) вступну частину викласти в такій редакції:
"Відповідно до пункту 154.2 статті 154 Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:";
2) у постановляючій частині:
в абзаці другому слова "Міністерству аграрної політики"
замінити словами "Міністерству аграрної політики та
продовольства";
доповнити постановляючу частину абзацом такого змісту:
"Термін "дитяче харчування" у згаданому переліку вживається у
значенні, наведеному у Законі України "Про дитяче харчування"
( 142-16 ).".
2. У переліку спеціальних продуктів дитячого харчування
власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на
митній території України звільняється від оподаткування,
затвердженому зазначеною постановою ( 859-97-п ):
1) розділ "Сухі продукти для догодовування і харчування
малюків на молочній і зерновій основі" доповнити такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |"Концентрати харчові. Каші |ТУ У 15.8-14354983-014-2003 | |швидкого приготування на основі| | |зернових екструдованих | | |продуктів для дитячого | | |і дієтичного харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Каші сухі на зерновій основі |ТУ У 15.8-31760036-038:2007"; | |для дитячого харчування | | ------------------------------------------------------------------
2) у розділі "Рідкі та пастоподібні молочні продукти":
доповнити розділ такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |"Продукти для спеціального |ТУ У 15.8-21604587-002-2002 | |дієтичного споживання та для | | |дитячого харчування. Молоко | | |питне вітамінізоване | | |-------------------------------+--------------------------------| |Молоко питне для дитячого |ТУ У 15.8-23063575-010:2008 | |харчування, для дітей | | |дошкільного та шкільного віку | | |-------------------------------+--------------------------------| |Каші молочні рідкі для дитячого|ТУ У 15.8-22696568-010:2009 | |та дієтичного харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Продукти кисломолочні для |ТУ У 24361046.004-2001 | |дитячого харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Молоко стерилізоване для |ТУ У 15.8-22696568-001-2002 | |дитячого харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Кефір і напої кефірні для |ТУ У 15.8-22696568-002-2002 | |дитячого харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Сир дитячий |ТУ У 15.8-22696568.003-2002 | |-------------------------------+--------------------------------| |Вершки дитячі |ТУ У 15.8.22696568-004-2002 | |-------------------------------+--------------------------------| |Сметанка для дитячого |ТУ У 15.8-22696568-005-2002 | |харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Продукти для спеціального |ТУ У 15.8-21604587-003-2003 | |дієтичного споживання та для | | |дитячого харчування. Кефіри | | |вітамінізовані. Продукти | | |кефірні вітамінізовані | | |-------------------------------+--------------------------------| |Продукти для спеціального |ТУ У 15.8-21604587-009:2008 | |дієтичного споживання та для | | |дитячого харчування. Йогурти | | |вітамінізовані | | |-------------------------------+--------------------------------| |Масло вершкове екстра для |ТУ У 15.8-22696568-009:2008 | |дитячого харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Продукти функціональні харчові.|ТУ У 15.8-31772979 004:2008 | |Продукти кисломолочні "Наріне" | | |для дитячого харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Продукти харчові для |ТУ У 15.8-21571406-011:2008"; | |спеціального дієтичного | | |споживання. Йогурти | | |для дитячого | | |харчування "Вітамінна абетка" | | ------------------------------------------------------------------
виключити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Молоко стерилізоване для |ТУ У 15.8-00445771-013:2006"; | |харчування дітей після трьох | | |років | | |-------------------------------+--------------------------------| |"Кефіри вітамінізовані. |ТУ У 15.8-21604587-003-2003 | |Продукти дитячого та | | |оздоровчого харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Продукти дитячого та |ТУ У 15.8-21604587-002-2002"; | |оздоровчого харчування. Молоко | | |питне вітамінізоване | | ------------------------------------------------------------------
3) у розділі "Консерви для дитячого харчування з овочів та
фруктів":
доповнити розділ такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |"Настої плодові для дитячого |ТУ У 15.8-22696568-008:2007 | |харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Продукти харчові для |ТУ У 15.8-13596193-011:2009 | |спеціального дієтичного | | |споживання - "Фіточаї" - | | |продукти дитячого харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Консерви фруктові та овочеві з |ТУ 46.72 - України 23-93 | |патокою і молочно-білковими | | |добавками для дитячого | | |харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Вода питна дитяча |ТУ У 15.9-35233190-004:2009"; | ------------------------------------------------------------------
виключити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Соки фруктові та овочеві |ТУ У 21571406.001-2000"; | |відновлені | | |-------------------------------+--------------------------------| |"Консерви. Коктейлі фруктові та|ТУ У 15.8-26303655-027-2004"; | |овоче-фруктові для | | |профілактичного харчування | | |вагітних жінок та матерів- | | |годувальниць | | |-------------------------------+--------------------------------| |"Коктейлі для дитячого |ТУ 10.03.793-89 | |харчування | | |-------------------------------+--------------------------------| |Консерви фруктові та овоче- |ТУ У 46.72.085-95". | |фруктові для профілактичного | | |харчування вагітних жінок, | | |матерів-годувальниць та дітей | | |раннього віку | | ------------------------------------------------------------------
3. У пункті 1 Порядку віднесення до продукції власного
виробництва спеціальних продуктів дитячого харчування,
затвердженого зазначеною ( 859-97-п ) постановою, слова і цифри
"пункту 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" замінити словами і цифрами "пункту 154.2 статті 154
Податкового кодексу України" ( 2755-17 )".вверх