Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 19 березня 2002 р. N 267
Распоряжение Кабинета Министров Украины; Мероприятия от 26.04.2002224-р
Документ 224-2002-р, первая редакция — Принятие от 26.04.2002
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 квітня 2002 р. N 224-р
Київ

Про заходи щодо виконання
Указу Президента України
від 19 березня 2002 р. N 267

Затвердити заходи щодо виконання Указу Президента України від
19 березня 2002 р. N 267 ( 267/2002 ) "Про організаційні заходи з
підготовки об'єктів права державної власності до приватизації"
згідно з додатком.
Органам виконавчої влади - відповідальним виконавцям
інформувати Кабінет Міністрів України протягом 15 днів після
визначених у заходах термінів про результати роботи.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 р. N 224-р
ЗАХОДИ
щодо виконання Указу Президента України
від 19 березня 2002 р. N 267 ( 267/2002 ) "Про
організаційні заходи з підготовки об'єктів права
державної власності до приватизації"
----------------------------------------------------------------------------------------- |Зміст заходу |Термін виконання |Відповідальні виконавці ----------------------------------------------------------------------------------------- 1. Забезпечення складання планів-графіків до 30 грудня року, органи виконавчої влади, та здійснення передприватизаційної що передує року уповноважені управляти підготовки державних підприємств для прийняття рішення державним майном підвищення їх інвестиційної про приватизацію привабливості об'єкта Фонд державного майна
2. Подання до Фонду державного майна: у 2002 році -
до 1 липня
з 2003 року -
до 1 лютого
а) узгодженої з Мінекономіки органи виконавчої влади, інформації про об'єкти, корпоратизація уповноважені управляти яких повинна бути завершена у державним майном поточному та наступному роках та які можуть бути приватизовані
б) пропозицій щодо включення -"-
підприємств до переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу у відповідному році (в розрізі класифікаційних груп Державної програми приватизації), за результатами аналізу їх фінансового та виробничо-технічного стану, а також щодо продажу пакетів акцій, тимчасово залишених у державній власності, разом з погодженими з Мінекономіки:
прогнозом соціально-економічних
наслідків приватизації для
підприємств, що мають стратегічне
значення для економіки та безпеки
держави
прогнозом надходження до
державного бюджету коштів від
приватизації державного майна,
складеним в установленому порядку
3. Складення та затвердження переліків у 2002 році - Фонд державного майна об'єктів, що підлягають підготовці до до 15 липня продажу у відповідному році з 2003 року -
до 15 березня
4. Забезпечення відповідно до
затверджених Фондом державного майна
переліків об'єктів, що підлягають
підготовці до продажу, передачі
органам приватизації:
функцій управління зазначеними протягом місяця органи виконавчої влади, об'єктами після прийняття уповноважені рішення про управляти державним приватизацію майном об'єкта
необхідних для приватизації протягом 10 днів -"-
документів по відкритих акціонерних після прийняття товариствах, 100 відсотків акцій яких рішення про належать державі, оформлених приватизацію відповідним чином об'єкта
5. Проведення розрахунку прогнозних у 2002 році - Фонд державного майна показників надходження до державного до 10 серпня бюджету коштів від приватизації Мінфін державного майна у відповідному бюджетному періоді на підставі Мінекономіки затверджених Фондом державного майна переліків об'єктів, що підлягають підготовці до продажу, та переліків об'єктів, пакети акцій яких плануються до продажу, а також забезпечення їх узгодження з показниками проекту державного бюджету
6. Перегляд за поданням органів
виконавчої влади, уповноважених
управляти державним майном, переліку
об'єктів права державної власності, що
не підлягають приватизації, з метою
його скорочення та подання Кабінетові
Міністрів України пропозицій щодо
внесення змін до:
Закону України "Про перелік у 2002 році - Мінекономіки об'єктів права державної власності, що до 1 липня не підлягають приватизації" з 2003 року - Фонд державного майна до 1 лютого
органи виконавчої влади, уповноважені управляти державним майном
Закону України "Про приватизацію -"- Фонд державного майна державного майна"
Мінекономіки
органи виконавчої влади, уповноважені управляти державним майномвверх