Документ 2236-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 07.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.12.2017. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.36)

Верховна Рада України постановляє:

1. У пунктах 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) цифри "2018" замінити цифрами "2019".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2017 року
№ 2236-VIII
вверх