Документ 2212-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 18.11.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.101 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину четверту статей 12-15 та пункт 1 статті 16 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 45, ст. 425; 1995 р., N 44, ст. 329; 1996 р., N 1, ст. 1;
1999 р., N 24, ст. 209; 2002 р., N 35, ст. 263) після слів
"довічне грошове утримання", "довічного грошового утримання"
доповнити відповідно словами "чи державна соціальна допомога", "чи
державної соціальної допомоги".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2212-IVвверх