Документ 221/94-ВР, действует, текущая редакция — Принятие от 20.10.1994
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.11.1994. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статті 17
Закону України "Про оборону України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 45, ст.410 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до статті 17 Закону України "Про оборону України"
( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9,
ст.106; 1993 р., N 44, ст.420) зміни і доповнення, виклавши її у
такій редакції:
"Стаття 17. Територіальна оборона
Територіальна оборона є комплексом загальнодержавних, воєнних
та спеціальних заходів, що застосовуються під час загрози або
відбиття агресії з метою охорони та захисту державного кордону від
посягань ззовні, забезпечення умов для надійного функціонування
державних органів, мобілізаційного та оперативного розгортання
військ (сил), охорони важливих об'єктів і комунікацій, боротьби з
диверсійно-розвідувальними силами та іншими озброєними
формуваннями агресора на території країни, а також радіаційного,
хімічного, біологічного захисту військ і населення від наслідків
аварій (зруйнувань) атомних електростанцій, об'єктів, небезпечних
у хімічному відношенні, та підтримання режиму воєнного стану.
Для виконання завдань територіальної оборони залучаються
Збройні Сили України, Національна гвардія України, Служба безпеки
України, органи та війська Міністерства внутрішніх справ України,
Прикордонні війська України, війська Цивільної оборони України та
інші військові формування, створені відповідно до законодавства
України, в межах їх компетенції.
Основні заходи, організація територіальної оборони і порядок
взаємодії міністерств і відомств визначаються Положенням про
територіальну оборону України, що затверджується Президентом
України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 жовтня 1994 року
N 221/94-ВРвверх