Документ 221/2013, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.06.2019, основание - 419/2019

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 419/2019 від 20.06.2019}

Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 393 та від 13 квітня 2011 року № 452

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) у Положенні про Державне агентство України з управління зоною відчуження, затвердженому Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 393:

а) в абзаці першому пункту 1 слова «через Міністра надзвичайних ситуацій України» замінити словами «через Міністра екології та природних ресурсів України»;

б) у підпункті 3 пункту 9 слова «Міністерства надзвичайних ситуацій України» замінити словами «Міністерства екології та природних ресурсів України»;

2) у Положенні про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженому Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452:

а) в абзаці другому пункту 1 та в абзаці другому підпункту 1 пункту 3 слова «поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами» замінити словами «поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, пестицидами і агрохімікатами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, радіаційного захисту»;

б) у підпункті 1 пункту 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1) у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, державної екологічної експертизи, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи»;

доповнити підпункт підпунктом «й» такого змісту:

«й) затверджує відомчі норми і правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження»;

в) абзац другий пункту 10 після слів «Державного агентства екологічних інвестицій України» доповнити словами «Державного агентства України з управління зоною відчуження».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 квітня 2013 року
№ 221/2013
вверх