Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
Постановление Кабинета Министров Украины от 07.03.2001220
Документ 220-2001-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 09.03.2006, основание - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 2001 р. N 220
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2469; 2000 р., N 6, ст. 216) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2001 р. N 220
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
1. Затвердити схему посадових окладів осіб начальницького
складу та спеціалістів податкової міліції державних податкових
інспекцій в районах міста Києва, включивши її до постанови як
додаток 22-1.
2. У додатку 9:
слова "Начальник управління, самостійного відділу, начальник
штабу у складі Головного управління податкової міліції, помічник
начальника податкової міліції" замінити словами "Начальник
оперативного бюро, начальник управління, самостійного відділу,
начальник штабу у складі Головного управління податкової міліції,
помічник начальника податкової міліції".
3. У додатку 17:
слова "Начальник управління, штабу, самостійного відділу"
замінити словами "Начальник оперативного бюро, начальник
управління, штабу, самостійного відділу";
після слів "начальник чергової частини" доповнити позицію
словами "командир роти".
4. У додатку 22 слова "Начальник відділення, штабу відділу
податкової міліції" замінити словами "Начальник оперативного бюро,
начальник відділення, штабу відділу податкової міліції".
5. У додатку 27 слова "Начальник відділу, штабу, відділення у
складі головного відділу (відділу) податкової міліції" замінити
словами "Начальник оперативного бюро, начальник відділу, штабу,
відділення у складі головного відділу (відділу) податкової
міліції".

Додаток 22-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2001 р. N 220)
СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій в районах міста Києва
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий оклад, | гривень ------------------------------------------------------------------ Начальник головного відділу податкової 250
міліції - перший заступник начальника
державної податкової інспекції
Перший заступник, заступник начальника 230-240
головного відділу
Начальник оперативного бюро 220-230
Начальник відділу, штабу, відділення 200-220
Старший слідчий, головний державний 190-210
податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт; 180-200
слідчий,головний державний податковий
інспектор, старший державний
податковий ревізор-інспектор
Оперуповноважений, експерт, старший 170-190
інспектор, старший державний
податковий інспектор
Інспектор, державний податковий 160-180
інспекторвверх