Документ 22-2004-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 січня 2004 р. № 22
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 473-р від 22.11.2005
Постановами КМ
№ 398 від 28.04.2009
№ 786 від 13.08.2012}

Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України та її посадовий склад (додаються).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 липня 2001 р. № 920 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 174" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 31, ст. 1414).

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 р. № 22

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України

1. Державна надзвичайна протиепідемічна комісія при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який здійснює оперативний контроль і координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності і громадян щодо запобігання виникненню і ліквідації особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей (далі - інфекційні хвороби та ураження людей).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Основним завданням Комісії є здійснення через центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності контролю за:

виконанням заходів щодо профілактики зазначених хвороб та уражень людей;

додержанням юридичними та фізичними особами державних санітарних норм, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб та уражень.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації епідемій, спалахів інфекційних хвороб та уражень людей;

подає надзвичайним протиепідемічним комісіям при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних держадміністраціях практичну допомогу у виконанні протиепідемічних заходів;

координує наукову і практичну діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, спрямовану на локалізацію та ліквідацію епідемій, спалахів інфекційних хвороб та уражень людей, а також на запобігання їх виникненню;

забезпечує залучення у разі виявлення недостатньо вивчених інфекційних захворювань провідних вчених для оперативного розроблення протиепідемічних заходів;

готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо встановлення карантинно-обмежувальних заходів на території виникнення і поширення інфекційних хвороб та уражень людей;

періодично заслуховує повідомлення посадових осіб про хід виконання профілактичних та протиепідемічних заходів, прийнятих за їх результатами організаційних та практичних рішень;

залучає працівників системи охорони здоров'я, а також керівників і працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності для виконання профілактичних та протиепідемічних заходів;

розглядає матеріали та аналізує причини виникнення епідемій, спалахів інфекційних хвороб та уражень людей, а також наслідки їх ліквідації.

5. Комісія має право:

одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та громадян інформацію і документи, необхідні для з'ясування епідемічної ситуації та вжиття невідкладних заходів з метою локалізації та ліквідації епідемій, спалахів інфекційних хвороб та уражень людей;

подавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо запровадження протиепідемічних та профілактичних заходів в окремих населених пунктах, районах, областях, Автономній Республіці Крим з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб та уражень людей;

заслуховувати на засіданнях Комісії повідомлення керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій про заходи, вжиті для профілактики та ліквідації інфекційних хвороб та уражень людей;

порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких було допущено виникнення епідемій, спалахів інфекційних хвороб та уражень людей;

виносити на розгляд Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій питання щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб та уражень людей;

позачергово відправляти з використанням залізничних, повітряних або автомобільних транспортних засобів своїх представників, а також забезпечувати доставку медичних препаратів, обладнання в місця, де виникли неблагополучні епідемічні ситуації, для проведення відповідних заходів.

6. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності і громадянами.

7. Комісію очолює Віце-прем'єр-міністр України - Міністр охорони здоров'я.

{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанов КМ № 398 від 28.04.2009, № 786 від 13.08.2012}

Голова Комісії має заступників.

Персональний склад Комісії затверджує голова Комісії.

Члени Комісії беруть участь у засіданнях без права заміни.

8. Голова Комісії забезпечує скликання і проведення її планових та позачергових засідань з урахуванням неблагополучної епідемічної ситуації та здійснення контролю за виконанням рішень Комісії.

9. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю з числа присутніх її членів і оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем Комісії. Витяги з протоколів надсилаються заінтересованим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, посадовим особам, а у разі потреби - засобам масової інформації.

10. На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру питань, що розглядаються, керівники або представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і громадяни.

11. Організаційно-технічне забезпечення Комісії здійснює МОЗ.

12. Транспортне обслуговування членів Комісії провадиться за рахунок центральних органів виконавчої влади, представниками яких вони є, а під час роботи в зоні надзвичайної ситуації також за рахунок місцевих органів виконавчої влади.

Організація побутового забезпечення членів Комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на відповідну місцеву держадміністрацію.

За членами Комісії на період виконання завдань в зоні надзвичайної ситуації зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 р. № 22

СКЛАД
Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр охорони здоров'я - голова Комісії

Міністр надзвичайних ситуацій - перший заступник голови Комісії

Головний державний санітарний лікар України, Голова Держсанепідслужби - заступник голови Комісії

Заступник головного державного санітарного лікаря України - відповідальний секретар Комісії

Перший заступник Міністра охорони здоров'я

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра екології та природних ресурсів

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра соціальної політики

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України, Голова Держветфітослужби

Голова Держмитслужби

Голова Держводагентства

Голова Держлісагентства

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Директор департаменту Адміністрації Держприкордонслужби

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Віце-президент Національної академії медичних наук (за згодою)

Президент Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

Перший заступник головного державного санітарного лікаря України

{Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 473-р від 22.11.2005, Постановою КМ № 398 від 28.04.2009; в редакції Постанови КМ № 786 від 13.08.2012}вверх