Документ 219-2009-р, действует, текущая редакция — Принятие от 11.02.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 11 лютого 2009 р. N 219-р
Київ
Про затвердження плану організаційних заходів
щодо сприяння розвиткові сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та забезпечення
доступу особистих селянських і фермерських
господарств на ринок аграрної продукції

Затвердити план організаційних заходів щодо сприяння
розвиткові сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та
забезпечення доступу особистих селянських і фермерських
господарств на ринок аграрної продукції, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 219-р
ПЛАН
організаційних заходів щодо сприяння розвиткові
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та
забезпечення доступу особистих селянських і фермерських
господарств на ринок аграрної продукції

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу |Органи, відповідальні|Строк виконання | | | за виконання | | |-------------------------+---------------------+----------------| |1. |Подання на розгляд |Мінагрополітики |до 1 березня | | |Кабінету Міністрів |Мінекономіки |2009 р. | | |України проекту |Мінфін | | | |Державної цільової |Мін'юст | | | |програми розвитку |Українська академія | | | |сільськогосподарських|аграрних наук | | | |обслуговуючих |ДПА | | | |кооперативів на |інші заінтересовані | | | |період до 2015 року |центральні органи | | | | |виконавчої влади | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |2. |Вивчення питання щодо|Мінагрополітики |до 1 квітня | | |надання державної |Мінфін |2009 р. | | |підтримки особистим |Мінекономіки | | | |селянським і | | | | |фермерським | | | | |господарствам та їх | | | | |кооперативним | | | | |об'єднанням під час | | | | |розроблення проектів | | | | |порядків використання| | | | |коштів за бюджетною | | | | |програмою "Бюджетна | | | | |тваринницька дотація | | | | |та державна підтримка| | | | |продукції | | | | |рослинництва" | | | | |( 835-17 ) | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |3. |Підготовка пропозицій| -"- |до 1 липня | | |до проекту Закону | |2009 р. | | |України "Про внесення| | | | |змін до Закону | | | | |України "Про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на 2009 рік" | | | | |щодо надання | | | | |державної підтримки | | | | |для створення і | | | | |забезпечення | | | | |діяльності | | | | |сільськогосподарських| | | | |обслуговуючих | | | | |кооперативів | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |4. |Подання на розгляд |Мінагрополітики |березень 2009 р.| | |Кабінету Міністрів |Мінекономіки | | | |України проекту |Мінфін | | | |Державної цільової |Мін'юст | | | |програми створення | | | | |оптових ринків | | | | |сільськогосподарської| | | | |продукції | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |5. |Підготовка пропозицій|Мінпраці | -"- | | |щодо врегулювання на |Мінекономіки | | | |законодавчому рівні |Мінагрополітики | | | |питання зайнятості |Держкомстат | | | |членів особистих | | | | |селянських | | | | |господарств | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |6. |Розроблення і |Рада міністрів |до 1 квітня | | |прийняття |Автономної Республіки|2009 р. | | |регіональних програм |Крим | | | |з питань розвитку |обласні, | | | |інфраструктури |Севастопольська | | | |аграрного ринку, |міська | | | |зокрема створення |держадміністрації | | | |регіональних оптових | | | | |ринків | | | | |сільськогосподарської| | | | |продукції та | | | | |сільськогосподарських| | | | |обслуговуючих | | | | |кооперативів у | | | | |кожному районі, | | | | |забезпечення | | | | |фінансової підтримки | | | | |їх діяльності за | | | | |рахунок коштів | | | | |місцевих бюджетів | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |7. |Забезпечення розвитку|Мінагрополітики |протягом | | |обслуговуючої |Мінекономіки |2009 року | | |кооперації в |Мінфін | | | |сільському |Держкомстат | | | |господарстві, зокрема|Українська академія | | | |шляхом розроблення |аграрних наук | | | |примірних статутів | | | | |сільськогосподарських| | | | |обслуговуючих | | | | |кооперативів та їх | | | | |об'єднань, проведення| | | | |перевірки | | | | |кооперативів на | | | | |предмет відповідності| | | | |їх діяльності | | | | |міжнародним принципам| | | | |кооперації та вимогам| | | | |законодавства, | | | | |узагальнення досвіду | | | | |роботи успішних | | | | |кооперативів і | | | | |забезпечення його | | | | |поширення в регіонах | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |8. |Удосконалення системи|Держкомстат | -"- | | |державних |Мінагрополітики | | | |статистичних | | | | |спостережень за | | | | |діяльністю | | | | |сільськогосподарських| | | | |обслуговуючих | | | | |кооперативів | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |9. |Вивчення питання щодо|Мінагрополітики |до 1 травня | | |фінансування дорадчої|Мінфін |2009 р. | | |діяльності з метою | | | | |розширення мережі | | | | |сільськогосподарських| | | | |обслуговуючих | | | | |кооперативів під час | | | | |підготовки порядків | | | | |використання коштів | | | | |за бюджетними | | | | |програмами, | | | | |спрямованими на | | | | |розвиток сільського | | | | |господарства та | | | | |сільської місцевості | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |10.|Забезпечення |Рада міністрів |перше півріччя | | |проведення на |Автономної Республіки|2009 р. | | |місцевому та |Крим | | | |регіональному рівні |обласні, | | | |нарад і семінарів з |Севастопольська | | | |питань розвитку |міська | | | |сільськогосподарської|держадміністрації | | | |обслуговуючої | | | | |кооперації | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |11.|Сприяння |Рада міністрів |постійно | | |сільськогосподарським|Автономної Республіки| | | |обслуговуючим |Крим | | | |кооперативам у |обласні, | | | |формуванні |Севастопольська | | | |матеріально-технічної|міська | | | |бази |держадміністрації | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |12.|Запровадження |Мінагрополітики |протягом | | |навчального курсу з |МОН |2009 року | | |основ | | | | |сільськогосподарської| | | | |кооперації для | | | | |студентів аграрних | | | | |вищих навчальних | | | | |закладів, | | | | |спеціалістів у | | | | |галузі сільського | | | | |господарства, що | | | | |проходять | | | | |перепідготовку і | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації, та | | | | |учнів сільських шкіл;| | | | |введення | | | | |спеціалізації | | | | |"Сільськогосподарська| | | | |кооперація" за | | | | |напрямами підготовки | | | | |та розроблення | | | | |відповідного | | | | |методичного | | | | |забезпечення | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |13.|Проведення |Мінагрополітики | -"- | | |роз'яснювальної |Мінекономіки | | | |роботи серед |Рада міністрів | | | |працівників органів |Автономної Республіки| | | |місцевого |Крим | | | |самоврядування та |обласні, | | | |сільського населення |Севастопольська | | | |щодо переваг |міська | | | |сільськогосподарської|держадміністрації | | | |обслуговуючої | | | | |кооперації, успішного| | | | |досвіду | | | | |функціонування | | | | |сільськогосподарських| | | | |обслуговуючих | | | | |кооперативів; | | | | |забезпечення | | | | |підготовки, видання | | | | |та розповсюдження | | | | |навчально- | | | | |інформаційних | | | | |матеріалів, а також | | | | |нормативно-правових | | | | |актів з питань | | | | |утворення | | | | |сільськогосподарських| | | | |обслуговуючих | | | | |кооперативів | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |14.|Розроблення |Держкомзем |до 1 травня | | |узгоджених пропозицій|Мінприроди |2009 р. | | |щодо запровадження |Мінрегіонбуд | | | |спрощеного порядку |МОЗ | | | |виділення земельних |Мінагрополітики | | | |ділянок для |Рада міністрів | | | |розміщення оптових та|Автономної Республіки| | | |оптово-роздрібних |Крим | | | |ринків |облдержадміністрації | | | |сільськогосподарської| | | | |продукції, | | | | |громадських пасовищ | | | | |і облаштування | | | | |таборів для спільного| | | | |утримання худоби в | | | | |літній період | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |15.|Вивчення питання щодо|Державна акціонерна |до 1 квітня | | |утворення на базі |компанія "Хліб |2009 р. | | |Державної акціонерної|України" | | | |компанії "Хліб |Мінекономіки | | | |України" |Мінагрополітики | | | |сільськогосподарських|Фонд державного майна| | | |обслуговуючих | | | | |кооперативів для | | | | |забезпечення | | | | |реалізації зерна та | | | | |продуктів його | | | | |переробки на | | | | |внутрішньому і | | | | |зовнішньому ринку | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |16.|Проведення семінару- |Мінагрополітики |перше півріччя | | |наради з питань |Львівська |2009 р. | | |створення і розвитку |облдержадміністрація | | | |оптових ринків | | | | |сільськогосподарської| | | | |продукції на базі | | | | |ТОВ "Шувар" | | | | |(м. Львів) | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |17.|Складення переліку |Мінпромполітики |протягом | | |устатковання, |Мінагрополітики |2009 року | | |обладнання, |Держспоживстандарт | | | |транспортних засобів |Рада міністрів | | | |та інших матеріально-|Автономної Республіки| | | |технічних ресурсів, |Крим | | | |необхідних для |обласні, | | | |забезпечення |Севастопольська | | | |діяльності |міська | | | |сільськогосподарських|держадміністрації | | | |обслуговуючих | | | | |кооперативів; | | | | |визначення | | | | |виробників, | | | | |насамперед | | | | |вітчизняних, здатних | | | | |забезпечити високу | | | | |якість і оптимальну | | | | |ціну таких ресурсів; | | | | |вирішення питання їх | | | | |постачання | | | | |сільськогосподарським| | | | |обслуговуючим | | | | |кооперативам на | | | | |умовах лізингу | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |18.|Забезпечення випуску |Мінпромполітики | -"- | | |легких збірних | | | | |конструкцій та | | | | |обладнання для | | | | |будівництва оптових і| | | | |оптово-роздрібних | | | | |ринків | | | | |сільськогосподарської| | | | |продукції | | | |---+---------------------+---------------------+----------------| |19.|Залучення на умовах |Держкомпідприємництво|постійно | | |повернення коштів |Мінагрополітики | | | |Українського фонду | | | | |підтримки | | | | |підприємництва для | | | | |формування | | | | |інфраструктури | | | | |сільськогосподарських| | | | |обслуговуючих | | | | |кооперативів | | | ------------------------------------------------------------------вверх