Документ 2188-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2014, основание - 584-VII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.110 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Законом N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законом N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.740 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013 }

 
     3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) доповнити статтею 164-14 такого змісту:
 
     "Стаття 164-14. Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
 
     Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування визначених законом процедур; застосування процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі оформлення тендерної документації з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, оцінка тендерних пропозицій, які не відповідають критеріям та методиці оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції, що міститься у тендерній документації, укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти за цінами і обсягами, які не відповідають вимогам тендерної документації; неоприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства, недотримання умов захисту вітчизняного ринку; неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     2) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-13" замінити цифрами "164-5 - 164-14";
 
     3) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
     в абзаці "органів державної контрольно-ревізійної служби України (стаття 164-12)" слово і цифри "(стаття 164-12)" замінити словом і цифрами "(статті 164-12, 164-14)";
 
     в абзаці "Рахункової палати (статті 164-12, 188-19)" слово і цифри "(статті 164-12, 188-19)" замінити словом і цифрами "(статті 164-12, 164-14, 188-19)";
 
     доповнити абзацом такого змісту:
 
     "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (стаття 164-14)";
 
     4) у другому реченні статті 286 слово і цифри "статтею 51" замінити словом і цифрами "статтями 51, 164-12, 164-14", а слова "про дрібне розкрадання" виключити.

 
{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

 
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2188-IVвверх