Документ 218/94-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу України та Кримінально-процесуального
кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 45, ст.409 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист інформації
в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 20 жовтня 1994 року
N 218/94-ВРвверх