Документ 2177-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 16.11.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2006. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13 Закону України
"Про донорство крові та її компонентів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.88 )

1. Абзац восьмий частини першої статті 13 Закону України
"Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9-10,
ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86) викласти в такій редакції:
"отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від
затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на
місяць".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 листопада 2004 року
N 2177-IVвверх