Документ 2172-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 07.03.2018, основание - 2269-VIII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }
Про порядок введення в дію Закону України
"Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 24, ст.351 )

( Щодо введення в дію Закону України "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
з 7 липня 1992 року див. Постанову ВР N 2545-XII
( 2545-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 38, ст.567 )

У зв'язку з необхідністю додаткового вивчення питання про
введення власної національної валюти Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Дату введення в дію Закону України "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 )
визначити на засіданні Верховної Ради України у квітні 1992 року.
( Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)" вводиться в дію з 7 липня 1992 року згідно з
Постановою ВР N 2545-12 від 07.07.92 )
2. Фонду державного майна України до 1 квітня 1992 року
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України передбачені
частиною першою статті 7 цього Закону переліки об'єктів малої
приватизації, що перебувають у загальнодержавній власності.
3. Верховній Раді Республіки Крим і місцевим Радам народних
депутатів до 1 квітня 1992 року: визначити передбачені частиною першою статті 7 цього Закону
переліки об'єктів малої приватизації, що перебувають у
республіканській (Республіки Крим) та комунальній власності; подати Фонду державного майна України пооб'єктний перелік
майна, що перебуває у їх власності і підлягає приватизації.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 березня 1992 року
N 2172-XIIвверх