Документ 2159-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Про внесення змін і доповнень до статей 48 і 208
Кримінального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1969, N 34, ст. 287 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтями
106, 107 частина 1, 125 частина 1, 126 Кримінального кодексу УРСР,
а також статтею 198 цього Кодексу щодо дій, якими заподіяно шкоду
правам і інтересам окремих громадян, особу не може бути притягнуто
до кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину
минув один рік.
В зв'язку з цим замінити пункти 1 і 2 статті 48 Кримінального
кодексу УРСР ( 2001-05 , 2002-01 ) пунктом 1, виклавши його в
такій редакції:
"1) один рік з дня вчинення будь-якого з злочинів,
передбачених статтями 106 і 125 частина 1, або злочину, за який
згідно з законом може бути призначено покарання не більш суворе,
ніж виправні роботи або направлення в дисциплінарний батальйон;".
Пункти 3, 4 і 5 цієї статті вважати відповідно пунктами 2, 3
і 4.
2. Встановити кримінальну відповідальність за втягнення
неповнолітніх у пияцтво і схилення їх до вживання наркотичних
речовин.
Відповідно до цього доповнити статтю 208 Кримінального
кодексу УРСР, виклавши її так:
"С т а т т я 208. Втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у
заняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми або схилення
неповнолітніх до вживання наркотичних речовин, а так само
використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування - караються позбавленням волі на строк до п'яти років".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ЛЯШКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 18 серпня 1969 р.
N 2159-VIIвверх