Документ 215-2011-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.09.2016, основание - 521-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 березня 2011 р. N 215
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
з питань оплати праці працівників апарату судів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань оплати
праці працівників апарату судів зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. N 215
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
з питань оплати праці працівників апарату судів

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 р. N 510 ( 510-2005-п ) "Про оплату праці керівних
працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 27, ст. 1545) доповнити абзацами такого змісту:
"Установити надбавку за особливий характер роботи та
інтенсивність праці керівнику Секретаріату Конституційного Суду
України, керівнику апарату Верховного Суду України, керівнику
апарату вищого спеціалізованого суду у розмірі до 75 відсотків
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.
Інші умови оплати праці (надбавка за знання та використання в
роботі іноземної мови, доплата за науковий ступінь, надбавка за
почесне звання, преміювання, виплата матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення)
визначаються у порядку та розмірах, установлених постановою
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469).
Рішення про зазначені виплати керівнику Секретаріату
Конституційного Суду України приймається Головою Конституційного
Суду України, керівнику апарату Верховного Суду України та
керівнику апарату вищого спеціалізованого суду - Головою Державної
судової адміністрації.".
3. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455; 2010 р., N 92, ст. 3273):
1) у додатку 42 ( 268-2006-п ) виключити позицію
------------------------------------------------------------------ |"Завідувач канцелярії | 1027"; | ------------------------------------------------------------------
2) у додатку 43 ( 268-2006-п ):
позицію "Завідувач канцелярії 1027" виключити;
доповнити додаток такою позицією:
------------------------------------------------------------------ |"Помічник: голови суду, | 1938-2130"; | |заступника голови суду | | ------------------------------------------------------------------
3) додаток 44 ( 268-2006-п ) викласти у такій редакції:

"Додаток 44
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. N 215)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату вищих спеціалізованих судів

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний | | |посадовий оклад, гривень| |---------------------------------------+------------------------| |Заступник керівника апарату | 2333 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник управління | 2333 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник самостійного відділу | 2226 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу у складі управління | 2156 | |---------------------------------------+------------------------| |Помічник: голови суду, заступника | 1938-2130 | |голови суду | | |---------------------------------------+------------------------| |Завідувач сектору, керівник прес-служби| 2092 | |---------------------------------------+------------------------| |Помічник: секретаря пленуму, судді | 1846-2119 | |---------------------------------------+------------------------| |Науковий консультант | 2060 | |---------------------------------------+------------------------| |Головний консультант, головний | 2033 | |спеціаліст | | |---------------------------------------+------------------------| |Старший консультант | 1605 | |---------------------------------------+------------------------| |Провідний спеціаліст, консультант | 1311 | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст I категорії, старший | 1204 | |секретар суду, старший судовий | | |розпорядник | | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст II категорії, секретар | 1027 | |судового засідання, судовий розпорядник| | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст, секретар суду | 888"; | ------------------------------------------------------------------
4) у додатку 45 ( 268-2006-п ):
у графі "Найменування посади" позицію "Помічник судді"
викласти в такій редакції: "Помічник: судді, заступника голови
суду";
позицію "Завідувач канцелярії 560 513 513 513" виключити;
доповнити додаток ( 268-2006-п ) такою позицією:
---------------------------------------------------------------- |"Помічник | 747-776 | 712-741 | 694-724 | 671-700"; | |голови суду | | | | | ----------------------------------------------------------------
5) у додатку 46 ( 268-2006-п ):
у графі "Найменування посади" позицію "Помічник судді"
викласти в такій редакції: "Помічник: судді, заступника голови
суду";
позицію "Завідувач канцелярії 513 513 513 513" виключити;
доповнити додаток ( 268-2006-п ) такою позицією:
------------------------------------------------------------------ |"Помічник | 700-729 | 694-724 | 648-677 | 624-654"; | |голови суду | | | | | ------------------------------------------------------------------
6) у додатку 47 ( 268-2006-п ):
у графі "Найменування посади" позицію "Помічник судді"
викласти в такій редакції: "Помічник: судді, заступника голови
суду";
позицію "Завідувач канцелярії 513 490 490 513 508 490"
виключити;
доповнити додаток ( 268-2006-п ) такою позицією:
------------------------------------------------------------------- |"Помічник |671-700|642-671|624-654|671-700 | 624-654 | 624".| |голови суду | | | | | | | -------------------------------------------------------------------вверх