Документ 2148-08, текущая редакция — Редакция от 19.10.1973

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні,
соціальні і культурні права та Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права

Схвалені Радою Міністрів Української РСР і подані на
ратифікацію Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні
права ( 995_042 ) та Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права ( 995_043 ), підписані від імені Української РСР в Нью-Йорку
20 березня 1968 року, ратифікувати з такою заявою, зробленою при
підписанні:
"Українська Радянська Соціалістична Республіка заявляє, що
положення пункту 1 статті 26 Міжнародного пакту про економічні,
соціальні і культурні права та пункту 1 статті 48 Міжнародного
пакту про громадські і політичні права, згідно з якими ряд держав
не може стати учасниками цих пактів, мають дискрімінаційний
характер, і вважає, що пакти відповідно до принципу суверенної
рівності держав повинні бути відкриті для участі всіх
заінтересованих держав без будь-якої дискримімнації та обмеження".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 19 жовтня 1973 р.
N 2148 - VIIIвверх