Документ 2146-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 03.11.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.11.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1241
Цивільного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.39 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший частини першої статті 1241 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
"1. Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти
спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки
спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка
належала б кожному з них у разі спадкування за законом
(обов'язкова частка)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 листопада 2004 року
N 2146-IVвверх