Документ 2146-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 03.11.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.11.2004. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 1241
Цивільного кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.39 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Абзац перший частини першої статті 1241 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
 
     "1. Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка)".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 3 листопада 2004 року
N 2146-IVвверх