Документ 2137-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 02.11.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.11.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.38 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У тексті Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 1997 р., N 6,
ст. 49, N 31, ст. 199; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 34,
ст. 274; 2000 р., N 5, ст. 34; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 7,
ст. 52, N 29, ст. 190; 2003 р., N 37, ст. 300; 2004 р., N 36,
ст. 434) слова "Державного лікувально-оздоровчого управління"
замінити словами "Державного управління справами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 листопада 2004 року
N 2137-IVвверх