Документ 213-IV, текущая редакция — Редакция от 17.11.2005, основание - 3101-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Діяльність комісії припинено на підставі Постанови ВР
N 3101-IV ( 3101-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.77 )
Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної
Ради України по підготовці і попередньому розгляду
узгоджених законопроектів про засади внутрішньої
політики України, про засади зовнішньої політики
України та про засади національних інтересів і
національної стратегії розвитку України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 46, ст.354 )

З метою узгодження позицій авторів проектів законів стосовно
засад внутрішньої політики України, зовнішньої політики України, а
також засад національних інтересів і національної стратегії
розвитку України та з огляду на необхідність підготовки і внесення
на розгляд Верховної Ради України проектів законів про засади
внутрішньої політики України, про засади зовнішньої політики
України, про засади національних інтересів і національної
стратегії розвитку України, відповідно до частини третьої
статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ), глави 4.6
Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради
України по підготовці і попередньому розгляду узгоджених
законопроектів про засади внутрішньої політики України, про засади
зовнішньої політики України та про засади національних інтересів і
національної стратегії розвитку України (далі - Тимчасова
спеціальна комісія).
2. Затвердити склад Тимчасової спеціальної комісії
(додається).
3. Головою Тимчасової спеціальної комісії обрати народного
депутата України, заступника Голови Верховної Ради України
Зінченка Олександра Олексійовича.
4. Заступниками голови Тимчасової спеціальної комісії обрати
народних депутатів України Гуренка Станіслава Івановича та
Табачника Дмитра Володимировича.
5. Залучити до роботи в Тимчасовій спеціальній комісії у разі
необхідності в установленому порядку фахівців Апарату Верховної
Ради України, Інституту законодавства Верховної Ради України,
Харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, Національної
академії наук України, а також інших державних установ за згодою
їх керівників.
6. Тимчасовій спеціальній комісії до 31 грудня 2002 року
підготувати узгоджені законопроекти стосовно засад внутрішньої
політики України, засад зовнішньої політики України та засад
національних інтересів і національної стратегії розвитку України
для внесення їх в установленому порядку на розгляд Верховної Ради
України у першому читанні.
7. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової спеціальної
комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 213-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради
України від 24 жовтня 2002 року
N 213-IV
СКЛАД
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України
по підготовці і попередньому розгляду узгоджених
законопроектів про засади внутрішньої політики України,
про засади зовнішньої політики України та про засади
національних інтересів і національної стратегії
розвитку України

Зінченко - заступник Голови Верховної Ради Олександр Олексійович України, голова Комісії
Гуренко - фракція Комуністичної партії Станіслав Іванович України, заступник голови Комісії
Табачник - фракція політичних партій Дмитро Володимирович Промисловців і підприємців України
та "Трудова Україна", заступник
голови Комісії
Бичков - фракція політичних партій Сергій Анатолійович Промисловців і підприємців України
та "Трудова Україна"
Білорус - фракція Блоку Юлії Тимошенко Олег Григорович
Васюник - фракція "Наша Україна" Іван Васильович
Ващук - фракція Аграрної партії України Катерина Тимофіївна
Гапочка - група "Народний вибір" Микола Михайлович
Губський - група "Народовладдя" Богдан Володимирович
Зубець - група "Демократичні ініціативи" Михайло Васильович
Курас - фракція "Регіони України" Іван Федорович
Мовчан - фракція "Наша Україна" Павло Михайлович
Мороз - фракція Соціалістичної партії України
Олександр Олександрович
Павловський - фракція Блоку Юлії Тимошенко Михайло Антонович
Папієв - фракція Соціал-демократичної партії Михайло Миколайович України (об'єднаної)
Пєхота - група "Європейський вибір" Володимир Юлійович
Симоненко - фракція Комуністичної партії України Петро Миколайович
Співачук - фракція Соціалістичної партії України
Володимир Леонідович
Толстоухов - фракція Народно-демократичної партії Анатолій Володимирович
Удовенко - фракцій "Наша Україна" Геннадій Йосипович
Хара - фракція Комуністичної партії України Василь Георгійовичвверх