Документ 212-2012-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.12.2017, основание - 1016-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 березня 2012 р. № 212
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1016 від 20.12.2017}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 275 від 14.05.2015}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2012 р. № 212

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за бюджетною програмою “Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді” (далі - бюджетні кошти), з метою забезпечення підвищення рівня лісистості, ефективного захисту лісів, їх раціонального використання, відтворення та охорони лісів і мисливської фауни та розв’язання проблеми, пов’язаної з ерозією ґрунтів і виснаженням річок як основними дестабілізуючими факторами екологічної ситуації.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 275 від 14.05.2015}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, відповідальним виконавцем зазначеної програми є Держлісагентство.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 275 від 14.05.2015}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування таких заходів:

ведення лісового і мисливського господарства, охорона та захист лісів у лісовому фонді;

створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг;

збереження природно-заповідного фонду.

4. Бюджетні кошти розподіляються Держлісагентством між заходами, що передбачені пунктом 3 цього Порядку, та використовуються згідно з порядками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 253 “Про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства та для створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 14, ст. 512; 2011 р., № 10, ст. 459).

5. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено порушення, до головного розпорядника бюджетних коштів та розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до законодавства.

8. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 275 від 14.05.2015}

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вверх