Документ 211-2016-п, действует, текущая редакция — Принятие от 23.03.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.03.2016. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 березня 2016 р. № 211
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 і від 22 листопада 2004 р. № 1591

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2006 р., № 7, ст. 363; 2008 р., № 21, ст. 588; 2011 р., № 73, ст. 2739; 2012 р., № 91, ст. 3677; 2013 р., № 30, ст. 1030) і від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2012 р., № 60, ст. 2437; 2014 р., № 68, ст. 1896) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 211

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 і від 22 листопада 2004 р. № 1591

1. У Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882:

1) підпункт 5 пункту 1 викласти в такій редакції:

“5) учнів I-II курсів училищ фізичної культури, студентів I-II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;”;

2) пункт 27 після слів “Учням училищ фізичної культури” доповнити словами “, студентам Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591:

1) абзац шостий підпункту 1 пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

“Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного (код згідно з ЄДРПОУ 02125315), училищах фізичної культури та олімпійського резерву згідно з додатком 5;”;

2) назву додатка 5 до постанови викласти в такій редакції:

“НОРМИ
харчування в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного (код згідно з ЄДРПОУ 02125315), училищах фізичної культури та олімпійського резерву”.вверх