Документ 2102-IV, первая редакция — Принятие от 21.10.2004
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 66 Закону України
"Про виконавче провадження"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.30 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 66 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6,
ст. 37) доповнити реченням такого змісту: "У разі якщо нерухомість
за вказаною ціною не буде реалізована на перших торгах, то на
повторних торгах початкова ціна, за якою вона реалізується,
знижується не більше, ніж на 30 відсотків".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 жовтня 2004 року
N 2102-IVвверх