Про персональні звання державної митної служби України
Постановление Верховной Рады Украины от 05.02.19922099-XII
Документ 2099-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2004, основание - 92-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 )

Про персональні звання державної митної
служби України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 19, ст.261 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити такі персональні звання державної митної служби
України:
Дійсний державний радник митної служби; Державний радник митної служби 1 рангу; Державний радник митної служби 2 рангу; Державний радник митної служби 3 рангу; радник митної служби 1 рангу; радник митної служби 2 рангу; радник митної служби 3 рангу; інспектор митної служби 1 рангу; інспектор митної служби 2 рангу; інспектор митної служби 3 рангу.
2. Персональне звання Дійсного державного радника митної
служби України присвоюється Президентом України за поданням
Кабінету Міністрів України. Персональні звання Державного радника митної служби 1, 2, 3
рангів присвоюються Кабінетом Міністрів України за поданням Голови
Державного митного комітету України. Інші персональні звання присвоюються Головою Державного
митного комітету України у порядку, що визначається Державним
митним комітетом України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 лютого 1992 року
N 2099-XIIвверх