Документ 208_015, действует, текущая редакция — Подписание от 01.03.2006

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Королівства
Данія про співробітництво у військовій сфері

Дата підписання: 01.03.2006 Дата набрання чинності: 01.03.2006
Міністерство оборони України та Міністерство оборони
Королівства Данія, далі - Сторони,
підтверджуючи своє прагнення підтримувати та розвивати
співробітництво і базуючись на принципах справедливості та
верховенства права;
прагнучи сприяти зміцненню взаєморозуміння між Сторонами та
їх збройними силами, безпеки і стабільності в Європі;
ґрунтуючись на положеннях Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 );
визнаючи цінності демократії та основи прав людини;
розвиваючи співробітництво в рамках Ради Євроатлантичного
Партнерства і програми "Партнерство заради миру" ( 950_001 );
будучи переконаними, що співробітництво у військовій сфері
буде сприяти зміцненню взаємовідносин між Україною та Королівством
Данія,
домовилися про таке:
Стаття 1
1. Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння є встановлення
загальних принципів і порядку здійснення співробітництва у
військовій сфері в інтересах держав Сторін.
2. Співробітництво в рамках цього Меморандуму
здійснюватиметься з урахуванням принципів взаємної вигоди та
відповідно до законодавства держав Сторін.
Стаття 2
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься у таких
напрямах:
обмін досвідом з питань проведення оборонної реформи,
підвищення ефективності управління збройними силами та
демократичного і громадського контролю за ними;
двосторонній діалог з питань формування військової політики і
національної безпеки;
тилове забезпечення збройних сил;
військова освіта та підготовка військових кадрів;
правове забезпечення діяльності збройних сил, дотримання прав
людини під час проходження військової служби, обмін досвідом щодо
вивчення і дотримання норм міжнародного гуманітарного права в
збройних силах;
обмін досвідом щодо наукової і дослідницької діяльності у
збройних силах;
гуманітарна та культурно-виховна діяльність у збройних силах;
охорона навколишнього середовища від забруднень, пов'язаних з
діяльністю військових формувань;
співробітництво у морській галузі;
інші напрями за домовленістю Сторін.
Стаття 3
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься у таких
формах:
офіційні візити і робочі зустрічі на рівні міністрів оборони,
начальників генеральних штабів, командувачів видів збройних сил
або інших уповноважених Сторонами офіційних осіб;
консультації, обмін інформацією і досвідом;
зустрічі робочих груп, проведення спільних семінарів і
конференцій з питань діяльності збройних сил;
взаємні запрошення на демонстрації озброєння та військової
техніки і військові навчання;
підготовка військових фахівців у військових навчальних
закладах, на курсах і шляхом стажування;
запрошення фахівців з окремих питань як консультантів.
Стаття 4
Положення Угоди між Державами - учасницями
Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть
участь у рамках програми "Партнерство заради миру", щодо статусу
їх збройних сил від 19.06.95 ( 994_042 ) та Додаткового протоколу
до цієї Угоди ( 950_022 ) застосовуються до особового складу
збройних сил держав Сторін під час його перебування на території
обох держав з метою проведення заходів в рамках цього Меморандуму.
Стаття 5
1. На підставі цього Меморандуму Сторони можуть розробляти
довгострокові, та щорічні плани двостороннього співробітництва у
військовій сфері, які визначатимуть перспективні напрями такого
співробітництва.
2. Плани повинні містити назву, місце і час проведення
заходів, кількість учасників, а також форму реалізації заходів.
3. Після взаємного узгодження річний план співробітництва
підписується уповноваженими особами Сторін.
Стаття 6
1. Фінансові витрати, пов'язані з реалізацією планів
двостороннього співробітництва, Сторони здійснюють за принципом
взаємності.
2. У тому випадку, якщо до складу делегації (робочої групи)
входитиме понад 10 осіб, застосовуватиметься окрема домовленість.
3. Сторона, що направляє, несе витрати, пов'язані з проїздом
делегацій до місця призначення в державі Сторони, що приймає, та
поверненням назад, а також з виплатою добових.
4. Сторона, що приймає, несе витрати, пов'язані з
проживанням, харчуванням та перевезенням по території своєї
держави членів делегацій Сторони, що направляє.
5. Сторона, що приймає, компенсує витрати медичних та
стоматологічних закладів відповідно до параграфу 5 Статті 9 Угоди
між державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими
державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру",
щодо статусу їх збройних сил від 19.06.95 ( 994_042 ) та
Додаткового протоколу до цієї Угоди ( 950_022 ). У разі
необхідності Сторона, що приймає, надає невідкладну медичну
допомогу та госпіталізацію у військових шпиталях.
Стаття 7
Сторони забезпечують охорону інформації, отриманої в ході
підготовки і проведення заходів двостороннього співробітництва, що
передбачені в рамках цього Меморандуму.
Інформація, отримана в процесі двостороннього
співробітництва, не буде використовуватися на шкоду інтересам
держав Сторін.
Сторони зобов'язуються не передавати третім сторонам, особам
або організаціям інформацію, отриману в ході двостороннього
співробітництва без попереднього письмового дозволу Сторони, яка є
джерелом інформації.
Порядок обміну секретною інформацією буде визначатися окремою
міжурядовою угодою. Передача такої інформації буде визначатися
відповідно до законодавства держав Сторін.
Стаття 8
1. За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть бути
внесені зміни і доповнення, які оформляються окремими протоколами
і підписуються уповноваженими особами Сторін. Ці протоколи є
невід'ємною частиною цього Меморандуму і набувають чинності в
порядку, передбаченому Статтею 9 цього Меморандуму.
2. Будь-які спори щодо тлумачення або виконання положень
цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом переговорів або
консультацій.
Стаття 9
1. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання.
2. Дія цього Меморандуму може бути припинена в будь-який час
кожною із Сторін шляхом направлення відповідного письмового
повідомлення іншій Стороні не пізніше, ніж за 6 (шість) місяців до
припинення дії Меморандуму.
3. Без відповідного рішення Міністерства оборони Королівства
Данія цей Меморандум не застосовуватиметься у Гренландії та на
Фарерських островах.
Вчинено в м. Вільнюс 1 березня 2006 року, в двох примірниках,
кожний англійською та українською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або
застосування положень цього Меморандуму перевага надається тексту
англійською мовою.
За Міністерство оборони За Міністерство оборони
України Королівства Данія
(підпис) (підпис)вверх