Документ 208-98-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.08.2019, основание - 814-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 лютого 1998 р. N 208
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 814 ( 814-2019-п ) від 24.07.2019 }
Про затвердження обсягів імпорту шампанських
і коньячних виноматеріалів на 1998 і 1999 роки
та про внесення змін і доповнень до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1145 ( 1145-98-п ) від 27.07.98 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами" ( 775/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги імпорту шампанських і коньячних
виноматеріалів на 1998 і 1999 роки згідно з додатком. Установити, що підставою для оформлення ліцензій на право
імпорту зазначених виноматеріалів є документи, передбачені
законодавством, а також довідка, що видається Комітетом з питань
садівництва, виноградарства та виноробної промисловості за формою,
погодженою з Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі.
2. Внести зміни і доповнення до таких постанов Кабінету
Міністрів України: 1) у Тимчасовому порядку видачі ліцензій на право імпорту,
експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493
( 493-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 11, ст.321): перше речення пункту 2 доповнити такими словами "(крім
ліцензій, які видаються українським товаровиробникам шампанського
і коньяку на право імпорту шампанських і коньячних виноматеріалів
на період до 1 січня 2000 року)"; пункт 16 доповнити абзацом другим такого змісту: "Видача ліцензій українським товаровиробникам шампанського і
коньяку здійснюється тимчасово до 1 січня 2000 р. без плати за
спеціальні дозволи (ліцензії) на право імпорту шампанських і
коньячних виноматеріалів". У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно
абзацами третім та четвертим; ( Підпункт 2 пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 1145 ( 1145-98-п ) від 27.07.98 ) 2) у додатку до постанови
Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 967 ( 967-96-п)
"Про доповнення переліку товарів, щодо яких не застосовуються
пільги, встановлені статтею 1 Указу Президента України від 30
червня 1995 р. N 499" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст.454), із
змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 23 січня 1997 р. N 53 ( 53-97-п ), від 5 травня 1997
р. N 415 ( 415-97-п ) та від 12 червня 1997 р. N 577 ( 577-97-п ),
цифри і слова
"22.08 10 Складові спиртові напівфабрикати, які
використовуються для виготовлення
напоїв, інші (в тому числі коньячний
спирт)"
замінити цифрами і словами
"22.08 10 Складові спиртові напівфабрикати, які (крім 22.08 10 900) використовуються для виготовлення
напоїв, інші".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 1998 р. N 208
ОБСЯГИ
імпорту шампанських та коньячних
виноматеріалів на 1998 і 1999 роки
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару згідно з ГС |Опис товару згідно з ГС |Обсяг, тис.дал —————————————————————————————————————————————————————————————————— 22.04.30 Інші сусла виноградні 18600

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.РЯБОКОНЬвверх