Документ 2077-98-п, действие возобновлено, текущая редакция — Возобновление действия от 12.01.2009, основание - 1127-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1998 р. N 2077
Київ
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 1127 ( 1127-2008-п ) від 27.12.2008 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 820 ( 820-2008-п ) від 10.09.2008 }
Про внесення змін до Статуту Державного
концерну спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості (концерн "Укрспирт")

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Статуту Державного концерну спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт"),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня
1996 р. N 1039 ( 1039-96-п ) (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1998 р. N 2077
ЗМІНИ,
що вносяться до Статуту Державного концерну
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
(концерн "Укрспирт") ( 1039-96-п )

1. У пункті 3 слова "постановами Верховної Ради України"
виключити.
2. Абзаци тринадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий,
двадцять другий пункту 5 і пункт 6 виключити.
3. У пункті 10 слова "виробничу та іншу" виключити.
4. У пункті 14:
абзац п'ятий виключити;
в абзаці дев'ятому слова "і реалізовувати" виключити.
5. Пункт 16 після слів "за рахунок" доповнити словами
"відрахувань від".
6. У пункті 21 слово "господарської" виключити.
7. У тексті Статуту слово "Держхарчопром" в усіх відмінках
замінити словом "Укрхарчопром" у відповідному відмінку.вверх