Документ 2075-98-п, предыдущая редакция — Редакция от 02.02.2000, основание - 207-2000-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1998 р. N 2075
Київ
Про умови оплати праці працівників районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів
державної виконавчої служби відповідних
управлінь юстиції
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2014 ( 2014-99-п ) від 29.10.99
N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 2014
( 2014-99-п ) від 29.10.99 ) 1. Затвердити схеми посадових окладів
державних виконавців районних, міських (міст обласного значення),
районних у містах відділів державної виконавчої служби відповідних
управлінь юстиції згідно з додатками 1 і 2.
2. Установити державним виконавцям районних, міських (міст
обласного значення), районних у містах відділів державної
виконавчої служби відповідних управлінь юстиції щомісячну надбавку
за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 75
відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг
державного службовця.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000 ) 3. Інші умови оплати праці
працівників районних, міських (міст обласного значення), районних
у містах відділів державної виконавчої служби відповідних
управлінь юстиції визначаються відповідно до Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 р. N 35 ( 35-93-п ) "Про умови оплати
праці працівників апарату органів державної виконавчої влади та
інших органів".
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000 ) 4. Групи за оплатою праці
працівників міських (міст обласного значення) відділів державної
виконавчої служби відповідних управлінь юстиції установлюються
відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 червня 1992 р. N 320 ( 320-92-п ) "Про
віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (ЗП України,
1992 р., N 6, ст. 150).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1998 р. N 2075
( Додаток втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 2014 ( 2014-99-п ) від 29.10.99 )
СХЕМА
посадових окладів державних виконавців районних,
районних у містах відділів державної виконавчої служби
відповідних управлінь юстиції
————————————————————————————————————————————————————————————————— Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |————————————————————————————————————————— |райони, райони у містах|райони у м. Києві ————————————————————————————————————————————————————————————————— Начальник відділу 65- 75 70 - 80
Старший державний 62 - 65 67 - 70
виконавець
Державний виконавець 60 - 62 65 - 67

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1998 р. N 2075
( Додаток втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 2014 ( 2014-99-п ) від 29.10.99 )
СХЕМА
посадових окладів державних виконавців міських (міст
обласного значення) відділів державної виконавчої
служби відповідних управлінь юстиції
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |———————————————————————————————————————————————————— | у містах з | за групами міст | чисельністю | | населення | | понад 1 |—————————————————————————————————————— |млн. чоловік | поза | I | II | III | | групою | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Начальник 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65
відділу
Старший 60 - 70 60 - 65 60 - 65 60 - 65 59 - 60
державний
виконавець
Державний 59 - 62 59 - 62 59 - 62 59 - 62 58 - 60
виконавець

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвверх