Про введення в дію Закону України "Про форми власності на землю"
Постановление Верховной Рады Украины от 30.01.19922074-XII
Документ 2074-XII, первая редакция — Принятие от 30.01.1992
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про форми власності на землю"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 18, ст.226 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про форми власності на землю"
( 2073-12 ) з дня його прийняття.
2. Кабінету Міністрів України: до 15 лютого 1992 року подати на розгляд Верховної Ради
України пропозиції про зміни і доповнення до законодавчих актів
відповідно до Закону України "Про форми власності на землю"; привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 30 січня 1992 року
N 2074-XIIвверх