Про визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці
Постановление Кабинета Министров Украины; Перечень от 02.02.2000207
Документ 207-2000-п, текущая редакция — Принятие от 02.02.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 лютого 2000 р. N 207
Київ
Про визнання такими, що втратили чинність,
актів Кабінету Міністрів України з
питань оплати праці

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів
України з питань оплати праці згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2000 р. N 207
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України з питань
оплати праці, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 1992 р.
N 10 ( 10-92-п ) "Про умови оплати праці працівників апарату
органів державного управління".
2. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого
1992 р. N 97 ( 97-92-п ) "Питання Фонду державного майна України".
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня
1992 р. N 212 ( 212-92-р ).
4. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня
1992 р. N 276 ( 276-92-п ) "Про заходи щодо виконання постанови
Верховної Ради України від 29 квітня 1992 р. "Про підвищення
соціальних гарантій для населення" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст. 153).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1992 р.
N 502 ( 502-92-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 січня 1992 р. N 10 "Про умови оплати праці
працівників апарату органів державного управління".
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1992 р.
N 513 ( 513-92-п ) "Про внесення змін до таблиці N 2, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 1992 р. N 10
"Про умови оплати праці працівників апарату органів державного
управління".
7. Пункт 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від
19 жовтня 1992 р. N 682 ( 682-92-р ).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р.
N 35 ( 35-93-п ) "Про умови оплати праці працівників апарату
органів державної виконавчої влади та інших органів".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р.
N 38 ( 38-93-п ) "Про умови оплати праці працівників органів
прокуратури".
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р.
N 39 ( 39-93-п ) "Про умови оплати праці працівників судів".
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р.
N 40 ( 40-93-п ) "Про умови оплати праці працівників арбітражних
судів".
12. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня
1993 р. N 257 ( 257-93-п ) "Про умови оплати праці працівників
органів внутрішніх справ".
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня
1993 р. N 320 ( 320-93-п ) "Про внесення змін до таблиць N 5, 8 та
10 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р.
N 35".
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 1993 р.
N 393 ( 393-93-п ) "Про підвищення заробітної плати на державних
підприємствах, в установах, організаціях".
15. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від
26 червня 1993 р. N 426 ( 426-93-р ).
16. Додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від
15 червня 1994 р. N 409 ( 409-94-п ) "Про розміри надбавок до
посадових окладів працівників за класні чини, за кваліфікаційні
класи, дипломатичні ранги України, персональні звання".
17. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від
28 червня 1994 р. N 437 ( 437-94-п ) "Про посадові оклади
працівників апарату органів законодавчої та державної виконавчої
влади Автономної Республіки Крим".
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
1994 р. N 720 ( 720-94-п ) "Про підвищення заробітної плати на
державних підприємствах, в установах і організаціях".
19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 листопада
1994 р. N 815 ( 815-94-р ).
20. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від
21 грудня 1994 р. N 855 ( 855-94-п ) "Про розміри надбавок до
посадових окладів працівників за дипломатичні ранги України,
персональні звання та ранги державних службовців".
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р.
N 63 ( 63-95-п ) "Про зміну коефіцієнта для визначення посадових
окладів завідуючих секретаріатами комісій Верховної Ради України".
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р.
N 102 ( 102-95-п ) "Про підвищення заробітної плати на державних
підприємствах, в установах і організаціях" (ЗП України, 1995 р.,
N 5, ст. 113).
23. Підпункт "б" пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 12 квітня 1995 р. N 272 ( 272-95-п ) "Про уточнення
найменування посад працівників органів влади Автономної Республіки
Крим".
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1995 р.
N 390 ( 390-95-п ) "Про доплати і надбавки за науковий ступінь,
знання та використання в роботі іноземної мови працівникам апарату
органів державної виконавчої влади, прокуратури, судів, митної і
податкової служби та інших органів".
25. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня
1995 р. N 488 ( 488-95-п ) "Про деякі зміни щодо матеріального
забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби,
органів державної виконавчої влади та інших органів".
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня
1995 р. N 821 ( 821-95-п ) "Про підвищення посадових окладів
керівних працівників і спеціалістів державної податкової служби та
державної контрольно-ревізійної служби".
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада
1995 р. N 888 ( 888-95-п ) "Про умови оплати праці працівників
органів Державного казначейства".
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада
1995 р. N 954 ( 954-95-п ) "Про умови оплати праці працівників
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1995 р. N 1043 ( 1043-95-п ) "Про упорядкування оплати праці
працівників апарату органів державної виконавчої влади,
прокуратури, судів, митної служби та інших органів".
30. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого
1996 р. N 182 ( 182-96-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995 р. N 888".
31. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р.
N 399 ( 399-96-п ) "Про доплати до посадових окладів за почесне
звання "Заслужений юрист України" деяким категоріям працівників".
32. Абзац перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 липня 1996 р. N 834 ( 834-96-п ) "Про підвищення
заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій" ( ЗП
України, 1996 р., N 15, ст. 409) в частині оплати праці
працівників, яка здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35 ( 35-93-п ).
33. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня
1996 р. N 1295 ( 1295-96-п ) "Про умови оплати праці працівників
місцевих рад та їх виконавчих органів" в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1286
( 1286-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1232),
крім пункту 3 та абзацу другого підпункту "г" пункту 4.
34. Пункти 1, 2, 4 постанови Кабінету Міністрів України від
12 червня 1997 р. N 585 ( 585-97-п ) "Про умови оплати праці
працівників Рахункової палати Верховної Ради України" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 24, с. 108).
35. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада
1997 р. N 1256 ( 1256-97-п ) "Про посадові оклади окремих
працівників місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 46, с. 78).
36. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня
1997 р. N 686 ( 686-97-р ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 49, с. 65) в частині збереження умов оплати праці.
37. Абзац перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 14 лютого 1998 р. N 144 ( 144-98-п ) "Питання
забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 7, ст. 243).
38. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня
1998 р. N 279 ( 279-98-п ) "Про підвищення посадових окладів
працівників Верховного Суду України".
39. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня
1998 р. N 399 ( 399-98-п ) "Про нову редакцію таблиць до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 38" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 13, ст. 498).
40. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня
1998 р. N 400 ( 400-98-п ) "Про нову редакцію таблиць до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 40" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 13, ст. 492).
41. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня
1998 р. N 401 ( 401-98-п ) "Про нову редакцію таблиць до постанови
Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995 р. N 888"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 13, ст. 499).
42. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р.
N 632 ( 632-98-п ) "Про нову редакцію таблиць до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 39" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 19, ст. 705).
43. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня
1998 р. N 700 ( 700-98-п ) "Про нову редакцію додатків до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 515"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 20, ст. 737).
44. Абзаци другий, четвертий пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 30 червня 1998 р. N 977 ( 977-98-п ) "Про
забезпечення діяльності Національної комісії регулювання
електроенергетики України" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 26, ст. 947).
45. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня
1998 р. N 1132 ( 1132-98-п ) "Про нову редакцію таблиць до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1994 р. N 437"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1121).
46. Абзац другий пункту 6 постанови Кабінету Міністрів
України від 9 вересня 1998 р. N 1400 ( 1400-98-п ) "Про
забезпечення діяльності Державного комітету з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1330).
47. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р.
N 1592 ( 1592-98-п ) "Про умови оплати праці працівників районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь
юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1484).
48. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня
1998 р. N 1964 ( 1964-98-п ) "Про умови оплати праці та
матеріально-побутове забезпечення працівників Національного
агентства з питань розвитку та європейської інтеграції" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 50, ст. 1849).
49. Пункти 1,3,4 постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1998 р. N 2075 ( 2075-98-п ) "Про умови оплати праці
працівників районних, міських (міст обласного значення), районних
у містах відділів державної виконавчої служби відповідних
управлінь юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52,
ст. 1935).
50. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р.
N 106 ( 106-99-п ) "Про реалізацію статті 2 Закону України "Про
встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру
мінімальної заробітної плати на 1999 рік" у бюджетних установах,
організаціях, апараті органів виконавчої влади, прокуратури, судів
та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 5,
ст. 162) в частині оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів.
51. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р.
N 531 ( 531-99-п ) "Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 14, ст. 567).
52. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня
1999 р. N 738 ( 738-99-п ) "Про умови оплати праці працівників
Міністерства агропромислового комплексу"( Офіційний вісник
України, 1999 р., N 18, ст. 786).
53. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від
19 травня 1999 р. N 856 ( 856-99-п ) "Про умови оплати праці
працівників регіональних державних інспекцій пробірного контролю"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 904).
54. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р.
N 1334 ( 1334-99-п ) "Про надбавки до посадових окладів за
виконання функцій уповноваженої особи Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 30, ст. 1525).
55. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від
16 серпня 1999 р. N 1486 ( 1486-99-п ) "Про граничну чисельність
працівників апарату Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки та умови оплати їх праці" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1726).
56. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня
1999 р. N 2014 ( 2014-99-п ) "Про посилення відповідальності та
підвищення ролі Міністерства юстиції у формуванні і реалізації
державної правової політики та інтеграції законодавства України до
норм і стандартів європейського права" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 44, ст. 2181).
57. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада
1999 р. N 2101 ( 2101-99-п ) "Про посадові оклади працівників
прокуратури, яким присвоєно класні чини" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 46, ст. 2273).
58. Пункт 7 переліку, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 січня 2000 р. N 11 ( 11-2000-п ) "Про
визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів
України з питань оплати праці".вверх