Документ 2059-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 06.10.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.12.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Земельного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.25 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного
кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
1) в абзаці першому пункту 6 слова та цифри "до 1 січня
2005 року" замінити словами та цифрами "до 1 січня 2008 року";
2) у пункті 13 слова та цифри "до 1 січня 2010 року" замінити
словами та цифрами "до 1 січня 2015 року";
3) у пункті 14 слова та цифри "До 1 січня 2005 року" замінити
словами та цифрами "До 1 січня 2007 року";
4) у пункті 15 слова та цифри "до 1 січня 2005 року" замінити
словами та цифрами "до 1 січня 2007 року", а слово "міни"
виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 жовтня 2004 року
N 2059-IVвверх