Про зміну статті 257 Кодексу законів про працю Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 18.09.19732048-VIII
Документ 2048-08, текущая редакция — Редакция от 18.09.1973

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про зміну статті 257 Кодексу законів про працю
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 40, ст. 343 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
10 серпня 1973 року "Про зміну частини другої статті 102 Основ
законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю" (Відомості
Верховної Ради СРСР, 1973 р., N 33, ст. 440) Президія Верховної
Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Викласти статтю 257 Кодексу законів про працю Української РСР
( 322-08 ) в такій редакції:
"Допомога по вагітності і родах виплачується протягом усієї
відпустки по вагітності і родах в розмірі повного заробітку".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 18 вересня 1973 р.
N 2048-VIIIвверх