Документ 2010-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 10.09.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.10.2004. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 13 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.19 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Абзац перший пункту 21 частини першої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р. N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1) замінити двома абзацами такого змісту:
 
     "21) інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів I групи (не більше одного супроводжуючого), - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.
 
     Інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду".
 
     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 10 вересня 2004 року
N 2010-IVвверх