Документ 201-2005-р, действует, текущая редакция — Принятие от 16.06.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 червня 2005 р. N 201-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо виконання
у 2005 році Загальнодержавної програми
адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2005 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ) (далі - план
заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
забезпечити виконання плану заходів за рахунок коштів,
передбачених для цього у Державному бюджеті на 2005 рік
( 2285-15 ), а також інших джерел.
3. Мін'юсту проводити постійний моніторинг виконання плану
заходів і до 15 липня 2005 р. та 20 січня 2006 р. поінформувати
Координаційну раду з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу про результати роботи.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2005 р. N 201-р
ПЛАН
заходів щодо виконання у 2005 році
Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу ( 1629-15 )
I. Розроблення проектів нормативно-правових актів

II. Супроводження протягом року розгляду проектів
законодавчих актів Верховною Радою України
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Відповідальні | | | за виконання | |------------------------------------------------+---------------| |Про внесення змін до деяких законів України |Національний | |(щодо вдосконалення банківського нагляду та |банк (за | |виявлення реальних власників банків), |згодою) | |реєстраційний номер 3669 | | |------------------------------------------------+---------------| |Про внесення змін до законів України щодо | -"- | |фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних| | |осіб, реєстраційний номер 5613 | | |------------------------------------------------+---------------| |Про внесення змін до Закону України "Про банки і| -"- | |банківську діяльність" (щодо філій іноземних | | |банків), реєстраційний номер 7274 | | |------------------------------------------------+---------------| |Про загальну безпеку продукції, реєстраційний |Держспоживстан-| |номер 6034 |дарт | | |Мін'юст | |------------------------------------------------+---------------| |Про приєднання до Європейської угоди стосовно |Мінтрансзв'язку| |роботи екіпажів транспортних засобів, що | | |виконують міжнародні автомобільні перевезення, | | |реєстраційний номер 252 | | ------------------------------------------------------------------
III. Організація протягом року Мін'юстом роботи, пов'язаної
із: ------------------------------------------------------------------ |здійсненням перекладу актів acquis communautaire на | |українську мову | |----------------------------------------------------------------| |проведенням порівняльно-правових досліджень відповідності | |законодавства України acquis communautaire у сфері: | | - охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин | | - довкілля | | - транспорт | | - охорона праці | | - банківське право | |----------------------------------------------------------------| |створенням загальнодержавної інформаційної мережі з питань | |європейського права, забезпечення вільного доступу до неї | ------------------------------------------------------------------вверх