Документ 2005-98-п, текущая редакция — Принятие от 18.12.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 грудня 1998 р. N 2005
Київ
Про поповнення запасів пально-мастильних матеріалів
державного матеріального резерву

З метою поповнення запасів пально-мастильних матеріалів
державного матеріального резерву та забезпечення їх постачання для
проведення весняно-польових робіт у 1999 році Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Державній податковій адміністрації забезпечити вилучення у
підприємств, що входять до складу Акціонерного товариства
"Укрнафта", 300 тис. тонн сирої нафти, що перебуває у податковій
заставі, та передачу її Державному комітетові по матеріальних
резервах протягом грудня 1998 р. і січня - лютого 1999 р. з
рівномірною поставкою по 100 тис. тонн щомісяця.
Установити, що вилучена сира нафта поставляється Державному
комітетові по матеріальних резервах за ціною 80 доларів США за
тонну з перерахуванням у валюту України за курсом Національного
банку, що склався на день поставки.
2. Державному комітетові по матеріальних резервах забезпечити
перерахування до державного бюджету коштів за нафту, отриману
відповідно до пункту 1 цієї постанови, в рахунок погашення
податкової заборгованості підприємств Акціонерного товариства
"Укрнафта" перед державним бюджетом.
3. Міністерству енергетики забезпечити протягом 1999 року
поставку підприємствам Акціонерного товариства "Укрнафта"
електроенергії за цінами, що склалися на енергоринку, на суму
кредиторської заборгованості підприємств цього Міністерства перед
Державним комітетом по матеріальних резервах з наступною поставкою
до державного матеріального резерву нафти, одержаної від
зазначеного акціонерного товариства в рахунок поставленої
електроенергії.
4. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" забезпечити розміщення та переробку зазначеної в пунктах
1 і 3 цієї постанови нафти на нафтопереробних заводах за
договорами, укладеними з Державним комітетом по матеріальних
резервах.
5. Державному комітетові по матеріальних резервах забезпечити
накопичення отриманих від переробки нафти світлих нафтопродуктів
на комбінатах, що належать до сфери управління Комітету, топкового
мазуту - на цукрових заводах і підприємствах Міністерства
енергетики.
6. Дозволити Державному комітетові по матеріальних резервах
реалізувати з державного матеріального резерву на конкурсній
основі 40 тис. тонн цукру із спрямуванням виручених коштів до
державного бюджету в рахунок оплати нафти, отриманої відповідно до
пункту 1 цієї постанови.
7. Міністерству фінансів зарахувати вартість транспортування
нафти, залізничних перевезень нафтопродуктів до станції
призначення, а також подання і прибирання залізничних цистерн як
сплату підприємствами Укрзалізниці та Придніпровських
магістральних нафтопроводів сум податків до державного бюджету з
відповідним зменшенням сум, передбачених Державному комітетові по
матеріальних резервах у Державному бюджеті України на 1998 і 1999
роки для відшкодування витрат відповідальним зберігачам продукції
державного резерву та накопичення матеріальних цінностей
державного резерву.
8. Міністерству транспорту забезпечити:
першочергове виділення за заявками Державного комітету по
матеріальних резервах рухомого складу для транспортування нафти і
нафтопродуктів без справляння додаткових зборів на позапланове
його виділення;
подачу залізничних цистерн для відвантаження нафтопродуктів
без попередньої оплати.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Голубченка А. К.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 66вверх