Документ 2004-98-п, текущая редакция — Редакция от 18.09.2015, основание - 651-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 грудня 1998 р. N 2004
Київ
Про деякі заходи підтримки діяльності
фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1161 ( 1161-2000-п ) від 25.07.2000
N 651 ( 651-2015-п ) від 19.08.2015 }

З метою створення належних умов для реалізації Цільової
комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації",
затвердженої Указом Президента України від 1 вересня 1998 р.
N 963 ( 963/98 ), Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Дозволити Міністерству фінансів здійснювати починаючи з 1
січня 1999 р. фінансування витрат з виплати грошового забезпечення
особам начальницького складу органів внутрішніх справ, відрядженим
до фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України,
заробітної плати керівним працівникам, спеціалістам (у тому числі
тренерам-викладачам і спортсменам-інструкторам), службовцям і
робітникам апарату Центральної ради, Кримської республіканської
ради, обласних, Київської та Севастопольської міських рад
фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, з 1 січня
2015 р. фінансову підтримку на організаційне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України за рахунок
загальної суми асигнувань, передбачуваних товариству у державному
бюджеті. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 651
( 651-2015-п ) від 19.08.2015 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1161
( 1161-2000-п ) від 25.07.2000 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1161
( 1161-2000-п ) від 25.07.2000 }

4. Міністерству внутрішніх справ разом з
фізкультурно-спортивним товариством "Динамо" України за
погодженням з Міністерством фінансів затвердити перелік посад та
граничну чисельність керівних працівників, спеціалістів (у тому
числі тренерів-викладачів і спортсменів-інструкторів), службовців
і робітників товариства, оплата праці яких провадитиметься за
рахунок коштів державного бюджету. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 651
( 651-2015-п ) від 19.08.2015 }

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28вверх